விருத்தாசலத்தில்திருமணமான 3 மாதத்தில் நகை-பணத்துடன் புதுப்பெண் ஓட்டம்கடிதம் சிக்கியதால் பரபரப்பு

விருத்தாசலத்தில்திருமணமான 3 மாதத்தில் நகை-பணத்துடன் புதுப்பெண் ஓட்டம்கடிதம் சிக்கியதால் பரபரப்பு

விருத்தாசலத்தில் திருமணமான 3 மாதத்தில் புதுப்பெண் கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டு நகை-பணத்துடன் ஓட்டம் பிடித்தார்.
18 March 2023 6:45 PM GMT