கம்பத்தில் 3 மாதங்களுக்கு வாரச்சந்தை செயல்படாது; நகராட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம்

கம்பத்தில் 3 மாதங்களுக்கு வாரச்சந்தை செயல்படாது; நகராட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம்

கம்பத்தில் 3 மாதங்களுக்கு வாரச்சந்தை செயல்படாது என்று நகராட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
30 Aug 2022 4:17 PM GMT