ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணம்:  மத்திய வெளியுறவு மந்திரிக்கு மூவர்ண வரவேற்பு

ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணம்: மத்திய வெளியுறவு மந்திரிக்கு மூவர்ண வரவேற்பு

ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்தில் கேன்பெர்ராவுக்கு சென்ற மத்திய வெளியுறவு துறை மந்திரிக்கு மூவர்ண வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
10 Oct 2022 2:51 AM GMT
சீனாவுடனான உறவை தொடர கடும் முயற்சி செய்கிறோம்; ஆனால்... மத்திய வெளியுறவு மந்திரி பேட்டி

சீனாவுடனான உறவை தொடர கடும் முயற்சி செய்கிறோம்; ஆனால்... மத்திய வெளியுறவு மந்திரி பேட்டி

சீனாவுடனான உறவு பரஸ்பர மரியாதை, விருப்பம் மற்றும் உணர்திறன் அடிப்படையில் தொடர்ந்து பராமரிக்கப்படும் என மத்திய வெளியுறவு மந்திரி கூறியுள்ளார்.
29 Sep 2022 2:43 AM GMT