முன்னாள் பிரதமர்கள் அருங்காட்சியகம் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் பெருமை சேர்க்கிறது - துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு

முன்னாள் பிரதமர்கள் அருங்காட்சியகம் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் பெருமை சேர்க்கிறது - துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு

முன்னாள் பிரதமர்கள் அருங்காட்சியகம் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் பெருமை சேர்க்கிறது என்று துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு கூறியுள்ளார்.
13 Jun 2022 7:45 PM GMT
கத்தாா் தேசிய அருங்காசியத்தை பாா்வையிட்ட  வெங்கையா நாயுடு...!

கத்தாா் தேசிய அருங்காசியத்தை பாா்வையிட்ட வெங்கையா நாயுடு...!

கத்தாா் நாட்டிற்கு 3 நாள் அரசு முறை பயணமாக துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு சென்று உள்ளாா்.
6 Jun 2022 10:46 AM GMT