அமெரிக்காவில் உலகின் மிகப்பெரிய எரிமலை 38 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு வெடித்தது - 2 லட்சம் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

அமெரிக்காவில் உலகின் மிகப்பெரிய எரிமலை 38 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு வெடித்தது - 2 லட்சம் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

அமெரிக்காவில் உலகின் மிகப்பெரிய எரிமலை 38 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு வெடித்தது. இதன் காரணமாக 2 லட்சம் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
29 Nov 2022 9:24 PM GMT
இத்தாலியின் எட்னா எரிமலை வெடிப்பு; பாய்ந்தோடும் எரிமலைக் குழம்பு

இத்தாலியின் எட்னா எரிமலை வெடிப்பு; பாய்ந்தோடும் எரிமலைக் குழம்பு

இத்தாலியில் உள்ள எட்னா எரிமலை வெடித்து நெருப்பு குழம்பை வெளியிட்டு வருகிறது.
22 May 2022 9:07 AM GMT