பயிற்சி பெற்று விமான நிலையத்தில் பணிபுரிய இளைஞர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

பயிற்சி பெற்று விமான நிலையத்தில் பணிபுரிய இளைஞர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

பயிற்சி பெற்று விமான நிலையத்தில் பணிபுரிய இளைஞர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
14 Jan 2023 6:50 PM GMT
நாமக்கல் மாவட்டத்தில்  வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்  கலெக்டர் தகவல்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் தகவல்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் தகவல்
18 Jun 2022 4:18 PM GMT