கடகம் - ஐப்பசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - ஐப்பசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள் 18-10-2023 முதல் 16-11-2023 வரைபொதுவாழ்வில் புகழ் குவிக்கும் கடக ராசி நேயர்களே!ஐப்பசி மாதக் கிரக நிலைகைள ஆராய்ந்து பார்க்கும்...
17 Oct 2023 6:45 PM GMT
கடகம்  - புரட்டாசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - புரட்டாசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் 18-09-2023 முதல் 17-10-2023 வரைஎதிலும் புதுமை படைக்க வேண்டுமென்று நினைக்கும் கடக ராசி நேயர்களே!புரட்டாசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
17 Sep 2023 6:45 PM GMT
கடகம் - ஆவணி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - ஆவணி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆவணி மாத ராசி பலன்கள் 18-08-2023 முதல் 17-09-2023 வரைபொது வாழ்வில் ஈடுபட்டு புகழ் குவிக்கும் கடக ராசி நேயர்களே!ஆவணி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
17 Aug 2023 6:45 PM GMT
கடகம் -  ஆடி  தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - ஆடி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆடி மாத ராசி பலன்கள் 17-07-2023 முதல் 17-08-2023 வரைஎப்போதும் ஏதாவது ஒரு சிந்தனையிலேயே இருக்கும் கடக ராசி நேயர்களே!ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
16 July 2023 6:45 PM GMT
கடகம் - ஆனி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - ஆனி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆனி மாத ராசி பலன்கள் 16-06-2023 முதல் 16-07-2023 வரைநட்பிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் கடக ராசி நேயர்களே!ஆனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும்...
15 Jun 2023 6:45 PM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

வைகாசி மாத ராசி பலன்கள் 15-05-2023 முதல் 15-06-2023 வரைமற்றவர்களின் தேவையை அறிந்து உதவும் கடக ராசி நேயர்களே!வைகாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 May 2023 6:45 PM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சித்திரை மாத ராசி பலன்கள் 14-04-2023 முதல் 14-05-2023 வரைபுத்திக்கூர்மையுடன் செயல்பட்டு புதுமை படைக்கும் கடக ராசி நேயர்களே!சித்திரை மாதக் கிரக நிலைகளை...
13 April 2023 6:45 PM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

பங்குனி மாத ராசி பலன்கள் 15-03-2023 முதல் 13-04-2023 வரைமனதில் நல்லதையே நினைக்கும் கடக ராசி நேயர்களே!பங்குனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும்...
14 March 2023 6:45 PM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மாசி மாத ராசி பலன்கள் 13-02-2023 முதல் 14-03-2023 வரைநல்லது செய்ய வேண்டுமென்று நினைக்கும் கடக ராசி நேயர்களே!மாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
13 Feb 2023 4:48 AM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தை மாத ராசி பலன்கள் 15-01-2023 முதல் 12-02-2023 வரைமற்றவர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொண்டு செயலாற்றும் கடக ராசி நேயர்களே!இம்மாதம் உங்கள் ராசிநாதன்...
14 Jan 2023 6:45 PM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மார்கழி மாத ராசி பலன்கள் 16-12-2022 முதல் 14-01-2023 வரை வேகமும், விவேகமும் கொண்டு செயல்படும் கடக ராசி நேயர்களே! மார்கழி மாதக் கிரக நிலைகளை...
15 Dec 2022 6:45 PM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கார்த்திகை மாத ராசி பலன்கள் 17-11-2022 முதல் 15-12-2022 வரை பிறருக்கு சேவை செய்வதை பெருமையாகக் கருதும் கடக ராசி நேயர்களே! கார்த்திகை மாதக் கிரக...
16 Nov 2022 6:45 PM GMT