கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

வைகாசி மாத ராசி பலன்கள் 15-05-2023 முதல் 15-06-2023 வரைமற்றவர்களின் தேவையை அறிந்து உதவும் கடக ராசி நேயர்களே!வைகாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 May 2023 6:45 PM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சித்திரை மாத ராசி பலன்கள் 14-04-2023 முதல் 14-05-2023 வரைபுத்திக்கூர்மையுடன் செயல்பட்டு புதுமை படைக்கும் கடக ராசி நேயர்களே!சித்திரை மாதக் கிரக நிலைகளை...
13 April 2023 6:45 PM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

பங்குனி மாத ராசி பலன்கள் 15-03-2023 முதல் 13-04-2023 வரைமனதில் நல்லதையே நினைக்கும் கடக ராசி நேயர்களே!பங்குனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும்...
14 March 2023 6:45 PM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மாசி மாத ராசி பலன்கள் 13-02-2023 முதல் 14-03-2023 வரைநல்லது செய்ய வேண்டுமென்று நினைக்கும் கடக ராசி நேயர்களே!மாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
13 Feb 2023 4:48 AM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தை மாத ராசி பலன்கள் 15-01-2023 முதல் 12-02-2023 வரைமற்றவர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொண்டு செயலாற்றும் கடக ராசி நேயர்களே!இம்மாதம் உங்கள் ராசிநாதன்...
14 Jan 2023 6:45 PM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மார்கழி மாத ராசி பலன்கள் 16-12-2022 முதல் 14-01-2023 வரை வேகமும், விவேகமும் கொண்டு செயல்படும் கடக ராசி நேயர்களே! மார்கழி மாதக் கிரக நிலைகளை...
15 Dec 2022 6:45 PM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கார்த்திகை மாத ராசி பலன்கள் 17-11-2022 முதல் 15-12-2022 வரை பிறருக்கு சேவை செய்வதை பெருமையாகக் கருதும் கடக ராசி நேயர்களே! கார்த்திகை மாதக் கிரக...
16 Nov 2022 6:45 PM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள் 18-10-2022 முதல் 16-11-2022 வரை பிறரை பார்த்தவுடன் எடைபோடும் வல்லமை பெற்ற கடக ராசி நேயர்களே! ஐப்பசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
17 Oct 2022 6:45 PM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் 18-09-2022 முதல் 17-10-2022 வரைவேகமும், விவேகமும் கொண்டு செயல்பட்டு வெற்றி காணும் கடக ராசி நேயர்களே! புரட்டாசி மாதக் கிரக...
17 Sep 2022 9:00 PM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆவணி மாத ராசி பலன்கள் 17-08-2022 முதல் 17-09-2022 வரைபுகழ்பெற்ற மனிதர்களாக பூமியில் வாழ விரும்பும் கடக ராசி நேயர்களே! ஆவணி மாதக் கிரக நிலைகளை...
16 Aug 2022 12:42 PM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆடி மாத ராசி பலன்கள் 17-07-2022 முதல் 16-08-2022 வரை எதிர்காலத்தைப் பற்றியே எப்பொழுதும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் கடக ராசி நேயர்களே! ஆடி மாதக்...
16 July 2022 4:24 PM GMT
கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கடகம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆனி மாத ராசி பலன்கள் 15-06-2022 முதல் 16-07-2022 வரை எதிரிகளை பேச்சாற்றலால் தன்வசமாக்கிக் கொள்ளும் கடக ராசி நேயர்களே! ஆனி மாதக் கிரக நிலைகளை...
14 Jun 2022 12:43 PM GMT