மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

வைகாசி மாத ராசி பலன்கள் 15-05-2023 முதல் 15-06-2023 வரைபொறுமையோடு செயல்பட்டு பெருமையைக் குவிக்கும் மகர ராசி நேயர்களே!வைகாசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
14 May 2023 6:45 PM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சித்திரை மாத ராசி பலன்கள் 14-04-2023 முதல் 14-05-2023 வரைசிந்தனையை செயலாக்குவதில் வல்லவர்களான மகர ராசி நேயர்களே!சித்திரை மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
13 April 2023 6:45 PM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

பங்குனி மாத ராசி பலன்கள் 15-03-2023 முதல் 13-04-2023 வரைஅன்பு ஒன்றே மூலதனம் என்று சொல்லும் மகர ராசி நேயர்களே!பங்குனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 March 2023 6:45 PM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மாசி மாத ராசி பலன்கள் 13-02-2023 முதல் 14-03-2023 வரைமுயன்றால் முடியாதது இல்லை என்று எடுத்துரைக்கும் மகர ராசி நேயர்களே!மாசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
13 Feb 2023 5:04 AM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தை மாத ராசி பலன்கள் 15-01-2023 முதல் 12-02-2023 வரைஎந்த நேரத்தில் எதைச் செய்தால் வெற்றி பெறலாம் என்றறிந்த மகர ராசி நேயர்களே!தை மாதக் கிரக நிலைகளை...
14 Jan 2023 6:45 PM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மார்கழி மாத ராசி பலன்கள் 16-12-2022 முதல் 14-01-2023 வரை மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை என்று சொல்லும் மகர ராசி நேயர்களே! மார்கழி மாதக் கிரக நிலைகளை...
15 Dec 2022 6:45 PM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கார்த்திகை மாத ராசி பலன்கள் 17-11-2022 முதல் 15-12-2022 வரை சமயம் பார்த்து செயல்களைச் செய்து இமயமாக உயரும் மகர ராசி நேயர்களே! கார்த்திகை மாதக் கிரக...
16 Nov 2022 6:45 PM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள் 18-10-2022 முதல் 16-11-2022 வரை முயற்சி அனைத்தையும் முடித்துக் காட்டும் மகர ராசி நேயர்களே! ஐப்பசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
17 Oct 2022 6:45 PM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் 18-09-2022 முதல் 17-10-2022 வரை எதையும் ஆராய்ந்து அறிந்து அதற்கேற்ப சிறப்பாக செயல்படும் மகர ராசி நேயர்களே! புரட்டாசி...
17 Sep 2022 9:12 PM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆவணி மாத ராசி பலன்கள் 17-08-2022 முதல் 17-09-2022 வரை உழைப்பின் மூலமே உன்னத வாழ்வு அமையும் என்று கூறும் மகர ராசி நேயர்களே! ஆவணி மாதக் கிரக நிலைகளை...
16 Aug 2022 1:01 PM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆடி மாத ராசி பலன்கள் 17-07-2022 முதல் 16-08-2022 வரை எதையும் ஒரு முறைக்கு இருமுறை யோசித்து செயல்படுத்தும் மகர ராசி நேயர்களே!ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை...
16 July 2022 4:35 PM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆனி மாத ராசி பலன்கள் 15-06-2022 முதல் 16-07-2022 வரை யாரைப் பார்த்தால் காரியத்தை முடிக்க முடியும் என்று அறிந்த மகர ராசி நேயர்களே! ஆனி மாதக்...
14 Jun 2022 12:56 PM GMT