மகரம் - ஐப்பசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - ஐப்பசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள் 18-10-2023 முதல் 16-11-2023 வரைவெள்ளை உள்ளமும், விடாப்பிடியான குணமும் கொண்ட மகர ராசி நேயர்களே!ஐப்பசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
17 Oct 2023 6:45 PM GMT
மகரம் - புரட்டாசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - புரட்டாசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் 18-09-2023 முதல் 17-10-2023 வரைநிதானத்தோடு செயல்பட்டால் நிம்மதி கிடைக்கும் என்று சொல்லும் மகர ராசி நேயர்களே!புரட்டாசி...
17 Sep 2023 6:45 PM GMT
மகரம்  - ஆவணி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - ஆவணி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆவணி மாத ராசி பலன்கள் 18-08-2023 முதல் 17-09-2023 வரைஎல்லோரிடமும் நல்ல பெயர் எடுக்க விரும்பும் மகர ராசி நேயர்களே!ஆவணி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
17 Aug 2023 6:45 PM GMT
மகரம் -  ஆடி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - ஆடி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆடி மாத ராசி பலன்கள் 17-07-2023 முதல் 17-08-2023 வரைமனதில் உள்ள வருத்தங்களை மறைத்துக் கொண்டு பேசும் மகர ராசி நேயர்களே!ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை...
16 July 2023 6:45 PM GMT
மகரம் - ஆனி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - ஆனி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆனி மாத ராசி பலன்கள் 16-06-2023 முதல் 16-07-2023 வரைநண்பர்களால் நல்வாழ்வு அமையும் என்று சொல்லும் மகர ராசி நேயர்களே!ஆனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
15 Jun 2023 6:45 PM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

வைகாசி மாத ராசி பலன்கள் 15-05-2023 முதல் 15-06-2023 வரைபொறுமையோடு செயல்பட்டு பெருமையைக் குவிக்கும் மகர ராசி நேயர்களே!வைகாசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
14 May 2023 6:45 PM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சித்திரை மாத ராசி பலன்கள் 14-04-2023 முதல் 14-05-2023 வரைசிந்தனையை செயலாக்குவதில் வல்லவர்களான மகர ராசி நேயர்களே!சித்திரை மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
13 April 2023 6:45 PM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

பங்குனி மாத ராசி பலன்கள் 15-03-2023 முதல் 13-04-2023 வரைஅன்பு ஒன்றே மூலதனம் என்று சொல்லும் மகர ராசி நேயர்களே!பங்குனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 March 2023 6:45 PM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மாசி மாத ராசி பலன்கள் 13-02-2023 முதல் 14-03-2023 வரைமுயன்றால் முடியாதது இல்லை என்று எடுத்துரைக்கும் மகர ராசி நேயர்களே!மாசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
13 Feb 2023 5:04 AM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தை மாத ராசி பலன்கள் 15-01-2023 முதல் 12-02-2023 வரைஎந்த நேரத்தில் எதைச் செய்தால் வெற்றி பெறலாம் என்றறிந்த மகர ராசி நேயர்களே!தை மாதக் கிரக நிலைகளை...
14 Jan 2023 6:45 PM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மார்கழி மாத ராசி பலன்கள் 16-12-2022 முதல் 14-01-2023 வரை மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை என்று சொல்லும் மகர ராசி நேயர்களே! மார்கழி மாதக் கிரக நிலைகளை...
15 Dec 2022 6:45 PM GMT
மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மகரம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கார்த்திகை மாத ராசி பலன்கள் 17-11-2022 முதல் 15-12-2022 வரை சமயம் பார்த்து செயல்களைச் செய்து இமயமாக உயரும் மகர ராசி நேயர்களே! கார்த்திகை மாதக் கிரக...
16 Nov 2022 6:45 PM GMT