தெலுங்குதேசம், ஒய்.எஸ்.ஆர். கட்சிகளுடன் கூட்டணி கிடையாது - பா.ஜனதா அறிவிப்பு

தெலுங்குதேசம், ஒய்.எஸ்.ஆர். கட்சிகளுடன் கூட்டணி கிடையாது - பா.ஜனதா அறிவிப்பு

தெலுங்குதேசம், ஒய்.எஸ்.ஆர். கட்சிகளுடன் கூட்டணி கிடையாது என்று பா.ஜனதா அறிவித்துள்ளது.
31 Aug 2022 11:12 PM GMT