ரூ.49 லட்சத்தில் நூலகம் கட்ட பூமிபூஜை

ரூ.49 லட்சத்தில் நூலகம் கட்ட பூமிபூஜை

அதியமான் கோட்டத்தில் ரூ.49 லட்சத்தில் நூலகம் கட்ட பூமி பூஜை நடந்தது.
22 Sep 2022 7:15 PM GMT