மீனவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு அ.தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர் முனியசாமி நேரில் ஆறுதல்

மீனவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு அ.தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர் முனியசாமி நேரில் ஆறுதல்

மண்டபம் விபத்தில் பலியான மீனவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு அ.தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர் முனியசாமி நேரில் ஆறுதல் கூறினார்.
14 July 2022 7:34 PM GMT