அக்னிபத் திட்ட வீரர்களுக்கு சம்பளம் வழங்க வங்கிகளுடன் ராணுவம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

அக்னிபத் திட்ட வீரர்களுக்கு சம்பளம் வழங்க வங்கிகளுடன் ராணுவம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

அக்னிபத் திட்ட வீரர்களுக்கு சம்பளம் வழங்க வங்கிகளுடன் ராணுவம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது.
16 Oct 2022 2:48 AM GMT
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் தரம் உயர்வு - இன்று ஒப்பந்தம் கையெழுத்து

அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் தரம் உயர்வு - இன்று ஒப்பந்தம் கையெழுத்து

அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களை தரம் உயர்த்துவது தொடர்பான ஒப்பந்தம் முதல்-அமைச்சர் முன்னிலையில் இன்று கையெழுத்தாகிறது.
14 Jun 2022 3:49 AM GMT