வரி செலுத்தாதவர்களின் வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு

வரி செலுத்தாதவர்களின் வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு

சங்கராபுரத்தில் வரி செலுத்தாதவர்களின் வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது.
18 March 2023 6:45 PM GMT
கட்டிடத்தின் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு துண்டிப்பு

கட்டிடத்தின் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு துண்டிப்பு

கட்டிடத்தின் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது.
16 March 2023 7:40 PM GMT
ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தின் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு

ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தின் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு

அரகண்டநல்லூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தின் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு பேரூராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை
4 Feb 2023 6:45 PM GMT