ட்ரோன்கள் மூலம் பார்சல் டெலிவரி - இந்திய அஞ்சல் துறை புதிய முயற்சி

ட்ரோன்கள் மூலம் பார்சல் டெலிவரி - இந்திய அஞ்சல் துறை புதிய முயற்சி

ட்ரோன்கள் மூலம் பார்சல்களை அனுப்பும் சோதனை முயற்சியை இந்திய அஞ்சல் துறை வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டுள்ளது.
29 May 2022 11:37 PM GMT