முட்டை கொள்முதல் விலை அதிரடி உயர்வு

முட்டை கொள்முதல் விலை அதிரடி உயர்வு

நாமக்கல் மண்டலத்தில் கடந்த 20-ந்தேதி வரை 550 காசுகளுக்கு முட்டை கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வந்தது.
26 Dec 2023 11:46 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 5 காசுகள் உயர்வு455 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 5 காசுகள் உயர்வு455 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 450 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு...
11 Sep 2023 7:00 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை கொள்முதல் 10 காசுகள் குறைந்தது460 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை கொள்முதல் 10 காசுகள் குறைந்தது460 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 4 ரூபாய் 70 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நாமக்கல்லில் நேற்று நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு...
18 Aug 2023 7:00 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில், 2 நாட்களில்முட்டை விலை 45 காசுகள் வீழ்ச்சி4 ரூபாயாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில், 2 நாட்களில்முட்டை விலை 45 காசுகள் வீழ்ச்சி4 ரூபாயாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 420 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு...
23 July 2023 7:00 PM GMT
மதிய உணவுடன் மீண்டும் முட்டை வினியோகம்

மதிய உணவுடன் மீண்டும் முட்டை வினியோகம்

புதுவை அரசுப்பள்ளிகளில் மதிய உணவுடன் மீண்டும் முட்டை வினியோகம் தொடங்கியுள்ளது.
17 July 2023 4:48 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில் ஒரே வாரத்தில்முட்டை விலை 35 காசுகள் உயர்வு465 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் ஒரே வாரத்தில்முட்டை விலை 35 காசுகள் உயர்வு465 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 460 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு...
16 July 2023 7:00 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 5 காசுகள் உயர்வு450 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 5 காசுகள் உயர்வு450 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 445 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு...
13 July 2023 7:00 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில், 3 நாட்களில்முட்டை விலை 15 காசுகள் உயர்வு445 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில், 3 நாட்களில்முட்டை விலை 15 காசுகள் உயர்வு445 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 440 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு...
12 July 2023 7:00 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விற்பனையை கண்காணிக்க 60 பேர் கொண்ட குழு அமைப்பு கோழிப்பண்ணையாளர்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் தகவல்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விற்பனையை கண்காணிக்க 60 பேர் கொண்ட குழு அமைப்பு கோழிப்பண்ணையாளர்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் தகவல்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விற்பனையை கண்காணிக்க 60 பேர் கொண்ட குழு அமைப்பு கோழிப்பண்ணையாளர்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
3 July 2023 7:00 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 5 காசுகள் உயர்வு490 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 5 காசுகள் உயர்வு490 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 485 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு...
29 May 2023 6:45 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 5 காசுகள் உயர்வு470 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 5 காசுகள் உயர்வு470 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 465 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புகுழு...
17 May 2023 7:00 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 10 காசுகள் உயர்வு420 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 10 காசுகள் உயர்வு420 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 410 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு...
19 April 2023 7:00 PM GMT