பாகூர் ஏரியில் செத்து மிதக்கும் மீன்கள்

பாகூர் ஏரியில் செத்து மிதக்கும் மீன்கள்

புதுவை பாகூர் ஏரியில் கடும் வெயிலால் மீன்கள் செத்து மிதக்கின்றன.
30 July 2023 5:28 PM GMT
கிணற்றில் பிணமாக மிதந்த முதியவர்

கிணற்றில் பிணமாக மிதந்த முதியவர்

கிணற்றில் முதியவர் பிணமாக மிதந்தார்.
18 March 2023 7:28 PM GMT
நந்தீஸ்வரர் கோவில் குளத்தில் செத்து மிதக்கும் மீன்கள்

நந்தீஸ்வரர் கோவில் குளத்தில் செத்து மிதக்கும் மீன்கள்

நந்தீஸ்வரர் கோவில் குளத்தில் இருந்த ஏராளமான மீன்கள் செத்து மிதந்தன.
18 Dec 2022 10:43 AM GMT
கிணற்றில் பிணமாக மிதந்த கொத்தனார்

கிணற்றில் பிணமாக மிதந்த கொத்தனார்

கிணற்றில் கொத்தனார் பிணமாக மிதந்தார்.
13 Aug 2022 6:11 PM GMT
நீச்சல் குளத்தில் மிதவை செஸ் போட்டி

நீச்சல் குளத்தில் மிதவை செஸ் போட்டி

நீச்சல் குளத்தில் மிதவை செஸ் போட்டி நடந்தது.
22 July 2022 7:33 PM GMT