விலையில்லா சைக்கிள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி

விலையில்லா சைக்கிள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி

காட்டாம்பூண்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் விலையில்லா சைக்கிள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
19 Aug 2023 12:46 PM GMT
லட்சுமிபுரம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாணவ-மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள்

லட்சுமிபுரம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாணவ-மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள்

லட்சுமிபுரம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாணவ-மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள் வழங்கப்பட்டது.
4 Aug 2023 9:00 PM GMT
குன்னம், வேப்பூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள் வழங்கும் விழா

குன்னம், வேப்பூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள் வழங்கும் விழா

குன்னம், வேப்பூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள் வழங்கும் விழா
11 Sep 2022 7:02 PM GMT
விலையில்லா சைக்கிள் வழங்கும் விழா

விலையில்லா சைக்கிள் வழங்கும் விழா

காமயகவுண்டன்பட்டி அரசு பள்ளியில் விலையில்லா சைக்கிள் வழங்கும் விழா நடந்தது.
4 Sep 2022 3:49 PM GMT