மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான குறைதீர்க்கும் கூட்டம்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான குறைதீர்க்கும் கூட்டம்

விழுப்புரம் கோட்ட அளவிலான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான குறைதீர்க்கும் கூட்டம் நடந்தது.
6 April 2023 6:45 PM GMT
விழுப்புரம் கோட்ட அளவிலானமாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான குறைதீர்க்கும் கூட்டம்நாளை மறுநாள் நடக்கிறது

விழுப்புரம் கோட்ட அளவிலானமாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான குறைதீர்க்கும் கூட்டம்நாளை மறுநாள் நடக்கிறது

விழுப்புரம் கோட்ட அளவிலான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான குறைதீர்க்கும் கூட்டம் நாளை மறுநாள் நடக்கிறது.
3 April 2023 6:45 PM GMT
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான குறை தீர்வு கூட்டம்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான குறை தீர்வு கூட்டம்

ஆரணியில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான குறை தீர்வு கூட்டம் நடந்தது.
14 Feb 2023 1:14 PM GMT