புவி வெப்பமடைதலை தடுக்க புதிய தொழில்நுட்பம்

புவி வெப்பமடைதலை தடுக்க புதிய தொழில்நுட்பம்

தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் கார்பன்-டை-ஆக்சைடை உறிஞ்சும் தொழில் நுட்பத்தை இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக காரைக்குடி சிக்ரி விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
18 Jun 2022 5:44 PM GMT