பதிவுத்துறை சேவையை மேம்படுத்த ரூ.323 கோடியில் புதிய தொழில்நுட்பம்: அரசாணை வெளியீடு

பதிவுத்துறை சேவையை மேம்படுத்த ரூ.323 கோடியில் புதிய தொழில்நுட்பம்: அரசாணை வெளியீடு

பதிவுத்துறை சேவையை மேம்படுத்த ரூ.323 கோடியில் புதிய தொழில்நுட்பம் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது தொடர்பான அரசாணை வெளியிடப்பட்டது.
15 July 2023 9:21 PM GMT
கட்டுமானத்துறையில் புதிய தொழில்நுட்பம் - ட்ரைவால்

கட்டுமானத்துறையில் புதிய தொழில்நுட்பம் - ட்ரைவால்

ட்ரைவால், அதாவது உலர்ந்த சுவர் என்பது இன்றைய கட்டுமான துறையில் உபயோகப்படுத்தப்படும் ஒரு புதிய தொழில்நுட்பம் ஆகும். ட்ரைவால் என்பது செயற்கையாய்...
5 Feb 2023 3:50 AM GMT
புவி வெப்பமடைதலை தடுக்க புதிய தொழில்நுட்பம்

புவி வெப்பமடைதலை தடுக்க புதிய தொழில்நுட்பம்

தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் கார்பன்-டை-ஆக்சைடை உறிஞ்சும் தொழில் நுட்பத்தை இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக காரைக்குடி சிக்ரி விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
18 Jun 2022 5:44 PM GMT