உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட நூரி ராக்கெட் - வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவியது தென்கொரியா

உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட 'நூரி' ராக்கெட் - வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவியது தென்கொரியா

இந்த ராக்கெட்டில் பொருத்தப்பட்ட செயற்கை கோள் பூமியின் சுற்றுவட்டப் பாதையில் நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
22 Jun 2022 6:59 PM GMT