வனப்பாதுகாப்பிற்காக வனத்துறை மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சி பணிகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம்

வனப்பாதுகாப்பிற்காக வனத்துறை மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சி பணிகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம்

வேளாண் நிலங்கள் மற்றும் இயற்கை காடுகளில் மரம் நடும் பணிகளை விரைவுபடுத்த சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் மா.மதிவேந்தன் அறிவுரைகள் வழங்கினார்.
17 Nov 2023 5:02 PM GMT
வாக்குச்சாவடி முகவர்கள்- உறுப்பினர்கள் ஆய்வுக்கூட்டம்

வாக்குச்சாவடி முகவர்கள்- உறுப்பினர்கள் ஆய்வுக்கூட்டம்

வாக்குச்சாவடி முகவர்கள்- உறுப்பினர்கள் ஆய்வுக்கூட்டம் நடந்தது.
15 April 2023 6:55 PM GMT
அனைத்து துறை செயல் திட்டம் குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம்

அனைத்து துறை செயல் திட்டம் குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம்

அனைத்து துறை செயல் திட்டம் குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.
9 Dec 2022 6:34 PM GMT
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்த பணிகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம்

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்த பணிகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம்

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்த பணிகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் நடந்தது.
2 Dec 2022 7:11 PM GMT
திட்டப்பணிகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம்

திட்டப்பணிகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம்

திட்டப்பணிகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் நடந்தது.
23 Sep 2022 6:53 PM GMT
மருத்துவ பணிகள்-மகப்பேறு மரணம் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம்

மருத்துவ பணிகள்-மகப்பேறு மரணம் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம்

மருத்துவ பணிகள்-மகப்பேறு மரணம் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் நடந்தது.
1 Jun 2022 6:36 PM GMT
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில்  அனைத்து ரேஷன் கடைகளுக்கும் விரைவில் சொந்த கட்டிடம்  ஆய்வுக்கூட்டத்தில் அமைச்சர் சக்கரபாணி தகவல்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அனைத்து ரேஷன் கடைகளுக்கும் விரைவில் சொந்த கட்டிடம் ஆய்வுக்கூட்டத்தில் அமைச்சர் சக்கரபாணி தகவல்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அனைத்து ரேஷன் கடைகளுக்கும் விரைவில் சொந்த கட்டிடம் கட்டப்படும் என அமைச்சர் சக்கரபாணி கூறினார்.
20 May 2022 5:32 PM GMT