மாணவர்களுக்கு பாடப்புத்தகங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி

மாணவர்களுக்கு பாடப்புத்தகங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி

வெண்ணம்பள்ளி அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாடப்புத்தகங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
14 Jun 2022 6:00 PM GMT
மாணவ-மாணவிகளுக்கு விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள்

மாணவ-மாணவிகளுக்கு விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள்

மாணவ-மாணவிகளுக்கு விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டன.
13 Jun 2022 8:22 PM GMT