கல்வி நிறுவன கட்டிடங்களுக்கு அனுமதி பெற கூடுதலாக 6 மாத கால அவகாசம்

கல்வி நிறுவன கட்டிடங்களுக்கு அனுமதி பெற கூடுதலாக 6 மாத கால அவகாசம்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் கல்வி நிறுவன கட்டிடங்களுக்கு அனுமதி பெற கூடுதலாக 6 மாத கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
21 July 2022 7:13 PM GMT
குழந்தை பிறந்து 15 ஆண்டுகள் பூர்த்தியடைந்து பிறப்பு சான்றிதழ் பெறாதவர்களுக்கு கால அவகாசம்

குழந்தை பிறந்து 15 ஆண்டுகள் பூர்த்தியடைந்து பிறப்பு சான்றிதழ் பெறாதவர்களுக்கு கால அவகாசம்

குழந்தை பிறந்து 15 ஆண்டுகள் பூர்த்தியடைந்து பிறப்பு சான்றிதழ் பெறாதவர்களுக்கு கால அவகாசம் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
15 July 2022 6:24 PM GMT
கல்வித்துறை கட்டிடங்களுக்கு அனுமதி பெற மேலும் 6 மாத கால அவகாசம்

கல்வித்துறை கட்டிடங்களுக்கு அனுமதி பெற மேலும் 6 மாத கால அவகாசம்

கல்வித்துறை கட்டிடங்களுக்கு அனுமதி பெற மேலும் 6 மாத கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
7 July 2022 7:47 PM GMT
கல்வித்துறை கட்டிடங்களுக்கு அனுமதி பெற மேலும் 6 மாத கால அவகாசம்

கல்வித்துறை கட்டிடங்களுக்கு அனுமதி பெற மேலும் 6 மாத கால அவகாசம்

2011-ம் ஆண்டுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட கல்வித்துறை கட்டிடங்களுக்கு அனுமதி பெற மேலும் 6 மாத கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது என்று நகர் ஊரமைப்பு உதவி இயக்குனர் தெரிவித்து உள்ளார்.
4 July 2022 5:48 PM GMT