கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு, இன்று உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்.எல்.ஏ. வருகை-அரசு, கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறார்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு, இன்று உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்.எல்.ஏ. வருகை-அரசு, கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறார்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு இன்று உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்.எல்.ஏ. வருகிறார். ஓசூர் பகுதியில் நடைபெறும் அரசு மற்றும் கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் அவர் பங்கேற்கிறார்.
21 May 2022 6:01 PM GMT