ராசிபலன்


ஆலய வழிபாட்டால் அமைதி கிடை க்கும் நாள். உதவி செய்வதாக சொன்னவர்கள் கடைசி நேரத்தில் கையை விரிக்கலாம். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கோபத்திற்கு ஆளாக நேரிடும்.

Astrology

5/17/2022 2:51:34 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Aries