ராசிபலன்


விரயங்கள் கூடும் நாள். செய்தொழிலில் வேலையாட்களால் பிரச்சினைகள் ஏற்பட லாம். ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட வகையில் அச்சுறுத்தல்கள் உருவாகி மறையும். பணத் தேவைகள் கடைசி நேரத்தில் பூர்த்தியாகலாம்.  

Astrology

1/21/2020 3:38:10 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Aries