ராசிபலன்


முயற்சிகளில் குறுக்கீடுகள் ஏற்படும் நாள். விரயம் அதிகரிக்கும். அலுவலகப் பணிகளால் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். பணம் பைக்கு வந்த சில நிமிடங்களிலேயே செலவாகும் சூழ்நிலை உருவாகும்.    

Astrology

8/18/2018 6:09:19 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Aries