மீனம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

மீனம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

ஜென்மத்தில் வந்தது குருபகவான்; சிந்தித்து செயல்பட்டால் நன்மை வரும்உதவும் குணத்தால் பலரின் உள்ளத்தில் இடம்பிடிக்கும் மீன ராசி நேயர்களே!இதுவரை உங்கள் ராச...
15 May 2022 12:59 PM GMT