ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

வைகாசி மாத ராசி பலன்கள் 15-05-2023 முதல் 15-06-2023 வரைவிடாமுயற்சியே வெற்றிக்கு வழி என்று சொல்லும் ரிஷப ராசி நேயர்களே!வைகாசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
14 May 2023 6:45 PM GMT
ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சித்திரை மாத ராசி பலன்கள் 14-04-2023 முதல் 14-05-2023 வரைகொள்கைப் பிடிப்போடு செயல்படும் ரிஷப ராசி நேயர்களே!சித்திரை மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
13 April 2023 6:45 PM GMT
ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

பங்குனி மாத ராசி பலன்கள் 15-03-2023 முதல் 13-04-2023 வரைபிறரை பேச்சால் வசப்படுத்தும் வல்லமை பெற்ற ரிஷப ராசி நேயர்களே!பங்குனி மாதக் கிரக நிலைகளை...
14 March 2023 6:45 PM GMT
ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மாசி மாத ராசி பலன்கள் 13-02-2023 முதல் 14-03-2023 வரைவிடாமுயற்சியால் வெற்றியை எட்டிப்பிடிக்கும் ரிஷப ராசி நேயர்களே!மாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
13 Feb 2023 4:41 AM GMT
ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தை மாத ராசி பலன்கள் 15-01-2023 முதல் 12-02-2023 வரைகடினமான வேலைகளைக் கூட எளிதாக செய்து முடிக்கும் ரிஷப ராசி நேயர்களே!தைமாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 Jan 2023 6:45 PM GMT
ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மார்கழி மாத ராசி பலன்கள் 16-12-2022 முதல் 14-01-2023 வரை தடைக்கற்களை படிக்கற்களாக மாற்றும் ஆற்றலைப் பெற்ற ரிஷப ராசி நேயர்களே! மார்கழி மாதக் கிரக...
15 Dec 2022 6:45 PM GMT
ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கார்த்திகை மாத ராசி பலன்கள் 17-11-2022 முதல் 15-12-2022 வரை தன்னம்பிக்கையோடு செயல்பட்டு முன்னேற்றம் காணும் ரிஷப ராசி நேயர்களே! கார்த்திகை மாதக்...
16 Nov 2022 6:45 PM GMT
ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள் 18-10-2022 முதல் 16-11-2022 வரை சமூக சேவையில் ஈடுபட்டு பிறருக்கு உதவ விரும்பும் ரிஷப ராசி நேயர்களே! ஐப்பசி மாதக் கிரக...
17 Oct 2022 6:45 PM GMT
ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் 18-09-2022 முதல் 17-10-2022 வரைமற்றவர்களின் உணர்வுகளை மதிக்கும் உன்னத குணம் பெற்ற ரிஷப ராசி நேயர்களே! புரட்டாசி மாதக் கிரக...
17 Sep 2022 8:56 PM GMT
ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆவணி மாத ராசி பலன்கள் 17-08-2022 முதல் 17-09-2022 வரைசமூக சேவையில் ஈடுபட்டு மற்றவர்களுக்கு உதவ நினைக்கும் ரிஷப ராசி நேயர்களே! ஆவணி மாதக் கிரக நிலைகளை...
16 Aug 2022 12:38 PM GMT
ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆடி மாத ராசி பலன்கள் 17-07-2022 முதல் 16-08-2022 வரை கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கும் ரிஷப ராசி நேயர்களே! ஆடி மாதக் கிரக...
16 July 2022 4:20 PM GMT
ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ரிஷபம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆனி மாத ராசி பலன்கள் 15-06-2022 முதல் 16-07-2022 வரைவிடாமுயற்சியால் வெற்றிக் கனியை எட்டிப் பிடிக்கும் ரிஷப ராசி நேயர்களே! ஆனி மாதக் கிரக நிலைகளை...
14 Jun 2022 12:37 PM GMT