கன்னி  - புரட்டாசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கன்னி - புரட்டாசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் 18-09-2023 முதல் 17-10-2023 வரைஅமைதியாக இருந்து கொண்டு அரிய பணிபுரியும் கன்னி ராசி நேயர்களே!புரட்டாசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
17 Sep 2023 6:45 PM GMT
கன்னி - ஆவணி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கன்னி - ஆவணி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆவணி மாத ராசி பலன்கள் 18-08-2023 முதல் 17-09-2023 வரைநல்லதையே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் கன்னி ராசி நேயர்களே!ஆவணி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
17 Aug 2023 6:45 PM GMT
கன்னி -  ஆடி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கன்னி - ஆடி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆடி மாத ராசி பலன்கள் 17-07-2023 முதல் 17-08-2023 வரைஅமைதியாக இருந்தபடி அரிய பணிகளைச் செய்யும் கன்னி ராசி நேயர்களே!ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
16 July 2023 6:45 PM GMT
கன்னி -  ஆனி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கன்னி - ஆனி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆனி மாத ராசி பலன்கள் 16-06-2023 முதல் 16-07-2023 வரைமற்றவர்களின் மனதைப் புரிந்து செயல்படும் கன்னி ராசி நேயர்களே!ஆனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
15 Jun 2023 6:45 PM GMT
கன்னி - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கன்னி - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

வைகாசி மாத ராசி பலன்கள் 15-05-2023 முதல் 15-06-2023 வரைநிதானமே நிம்மதியை வழங்கும் என்று சொல்லும் கன்னி ராசி நேயர்களே!வைகாசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
14 May 2023 6:45 PM GMT
கன்னி - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கன்னி - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சித்திரை மாத ராசி பலன்கள் 14-04-2023 முதல் 14-05-2023 வரைஎதையும் யோசித்துப் பேசும் கன்னி ராசி நேயர்களே!சித்திரை மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
13 April 2023 6:45 PM GMT
கன்னி - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கன்னி - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

பங்குனி மாத ராசி பலன்கள் 15-03-2023 முதல் 13-04-2023 வரைமனதில் பட்டதை மறைக்காமல் சொல்லும் கன்னி ராசி நேயர்களே!பங்குனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 March 2023 6:45 PM GMT
கன்னி - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கன்னி - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மாசி மாத ராசி பலன்கள் 13-02-2023 முதல் 14-03-2023 வரைபொறுமையாக செயல்பட்டு பெருமை காணும் கன்னி ராசி நேயர்களே!மாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
13 Feb 2023 4:53 AM GMT
கன்னி - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கன்னி - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தை மாத ராசி பலன்கள் 15-01-2023 முதல் 12-02-2023 வரைபிறரின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக விளங்கும் கன்னி ராசி நேயர்களே!தை மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 Jan 2023 6:45 PM GMT
கன்னி - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கன்னி - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மார்கழி மாத ராசி பலன்கள் 16-12-2022 முதல் 14-01-2023 வரை நிதானமாக செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம் என்று சொல்லும் கன்னி ராசி நேயர்களே! மார்கழி மாதக்...
15 Dec 2022 6:45 PM GMT
கன்னி - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கன்னி - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கார்த்திகை மாத ராசி பலன்கள் 17-11-2022 முதல் 15-12-2022 வரை சிறப்பான வாழ்வு அமைய சிந்தித்துச் செயல்படும்் கன்னி ராசி நேயர்களே! கார்த்திகை மாதக்...
16 Nov 2022 6:45 PM GMT
கன்னி - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கன்னி - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள் 18-10-2022 முதல் 16-11-2022 வரை உதவி செய்வதால் பிறர் உள்ளத்தில் இடம்பிடிக்கும் கன்னி ராசி நேயர்களே! ஐப்பசி மாதக் கிரக...
17 Oct 2022 6:45 PM GMT