குழந்தைகளுக்கு ஆதார் அட்டை எடுக்கும் பணிகள் நிறுத்தம்

குழந்தைகளுக்கு ஆதார் அட்டை எடுக்கும் பணிகள் நிறுத்தம்

தேனி மாவட்டத்தில் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக குழந்தைகளுக்கு ஆதார் அட்டை எடுக்கும் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
8 Jun 2022 4:23 PM GMT