தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு; மங்களூரு-சுப்ரமணியா ரெயில் சேவை பாதிப்பு

தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு; மங்களூரு-சுப்ரமணியா ரெயில் சேவை பாதிப்பு

தண்டவாளத்தில் ஏற்பட்ட மண் சரிவினால் மங்களூரு-சுப்ரமணியா ரெயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
30 Jun 2022 3:54 PM GMT