விழிப்புணர்வு பேரணி

விழிப்புணர்வு பேரணி

விழிப்புணர்வு பேரணி
6 Aug 2022 8:46 PM GMT
விழிப்புணர்வு பேரணி

விழிப்புணர்வு பேரணி

பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி
3 Aug 2022 9:07 PM GMT
விழிப்புணர்வு பேரணி

விழிப்புணர்வு பேரணி

தூத்துக்குடியில் மனித கடத்தல் எதிர்ப்பு தின விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது
31 July 2022 4:56 PM GMT
சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில்   செஸ் ஒலிம்பியாட் விழிப்புணர்வு பேரணி

சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் செஸ் ஒலிம்பியாட் விழிப்புணர்வு பேரணி

சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் செஸ் ஒலிம்பியாட் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது.
27 July 2022 5:59 PM GMT
செஸ் ஒலிம்பியாட் ஜோதி விழிப்புணர்வு பேரணி

செஸ் ஒலிம்பியாட் ஜோதி விழிப்புணர்வு பேரணி

வேலூரில் நடந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் ஜோதி விழிப்புணர்வு பேரணியை கலெக்டர் குமாரவேல்பாண்டியன் தொடங்கி வைத்தார்.
26 July 2022 5:32 PM GMT
காட்டுமன்னார்கோவிலில்  தூய்மை நகரங்களுக்கான விழிப்புணர்வு சைக்கிள் பேரணி

காட்டுமன்னார்கோவிலில் தூய்மை நகரங்களுக்கான விழிப்புணர்வு சைக்கிள் பேரணி

காட்டுமன்னார்கோவிலில் தூய்மை நகரங்களுக்கான விழிப்புணர்வு சைக்கிள் பேரணி நடைபெற்றது.
24 July 2022 5:52 PM GMT
விழிப்புணர்வு பேரணி

விழிப்புணர்வு பேரணி

பசுவந்தனை அரசு பள்ளியில் செஸ் ஒலிம்பியாட் விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது
20 July 2022 12:08 PM GMT
விழிப்புணர்வு பேரணி

விழிப்புணர்வு பேரணி

பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது
7 July 2022 9:34 PM GMT
விழிப்புணர்வு பேரணி

விழிப்புணர்வு பேரணி

பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது
7 July 2022 8:51 PM GMT
விழிப்புணர்வு பேரணி

விழிப்புணர்வு பேரணி

பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி
6 July 2022 9:50 PM GMT
அரசு பள்ளி சார்பில் விழிப்புணர்வு பேரணி

அரசு பள்ளி சார்பில் விழிப்புணர்வு பேரணி

அரசு பள்ளி சார்பில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது
5 July 2022 9:39 PM GMT
விழிப்புணர்வு பேரணி

விழிப்புணர்வு பேரணி

கடையநல்லூரில் விழிப்புணர்வு பேரணி
15 Jun 2022 3:10 PM GMT