சுருக்குமடி வலையை பறிமுதல் செய்த மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் சிறைபிடிப்பு

சுருக்குமடி வலையை பறிமுதல் செய்த மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் சிறைபிடிப்பு

கடலூர் துறைமுகம் அருகே சுருக்குமடி வலையை பறிமுதல் செய்த மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் சிறைபிடிக்கப்பட்டனர்
11 July 2022 5:13 PM GMT
திருச்சியில் பயணிகளை ஏற்ற மறுத்து குளித்தலைக்கு வந்த அரசு பஸ்சை பொதுமக்கள் சிறைபிடிப்பு

திருச்சியில் பயணிகளை ஏற்ற மறுத்து குளித்தலைக்கு வந்த அரசு பஸ்சை பொதுமக்கள் சிறைபிடிப்பு

திருச்சியில் பயணிகளை ஏற்ற மறுத்து குளித்தலைக்கு வந்த அரசு பஸ்சை பொதுமக்கள் சிறைபிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
19 Jun 2022 5:41 PM GMT