ரஷியாவில் இனி ஃபார்முலா-1 கார் பந்தயம் நடத்தப்படாது என அறிவிப்பு

ரஷியாவில் இனி ஃபார்முலா-1 கார் பந்தயம் நடத்தப்படாது என அறிவிப்பு

ரஷியாவில் இனி எப்போதும் ஃபார்முலா-1 கார் பந்தயம் நடத்தப்படாது என ஃபார்முலா-1 தலைமை செயல் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
24 Aug 2022 7:39 AM GMT