வீடுகள், வணிக நிறுவனங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும்

வீடுகள், வணிக நிறுவனங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும்

ஒவ்வொரு துளி நீரையும் சேமிக்கும் வகையில் வீடுகள், வணிக நிறுவனங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும் என கிராம சபை கூட்டத்தில் கலெக்டர் ஜானி டாம் வர்கீஸ் கூறினார்.
2 Oct 2023 6:45 PM GMT
கிராமங்களின் வளர்ச்சிக்கு நிரந்தர கட்டமைப்புகளை உருவாக்குங்கள்; கலெக்டர் பூங்கொடி பேச்சு

"கிராமங்களின் வளர்ச்சிக்கு நிரந்தர கட்டமைப்புகளை உருவாக்குங்கள்"; கலெக்டர் பூங்கொடி பேச்சு

கிராமங்களின் வளர்ச்சிக்கு நிரந்தர கட்டமைப்புகளை உருவாக்குங்கள் என்று கிராம குழுவினருக்கான பயிற்சியில் கலெக்டர் பூங்கொடி பேசினார்.
16 Jun 2023 9:00 PM GMT
வேலை தரும் படிப்புகளில் மாணவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும்; திண்டுக்கல் கலெக்டர் விசாகன் பேச்சு

வேலை தரும் படிப்புகளில் மாணவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும்; திண்டுக்கல் கலெக்டர் விசாகன் பேச்சு

வேலை தரும் படிப்புகளில் மாணவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று திண்டுக்கல் கலெக்டர் விசாகன் பேசினார்.
3 Dec 2022 4:50 PM GMT