2 ஆயிரம் ஆண்டு பழமையான முதுமக்கள் தாழி கண்டெடுப்பு

2 ஆயிரம் ஆண்டு பழமையான முதுமக்கள் தாழி கண்டெடுப்பு

உசிலம்பட்டி அருகே 2 ஆயிரம் ஆண்டு பழமையான முதுமக்கள் தாழி கண்டெடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
31 July 2022 8:06 PM GMT
பழங்கால எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு

பழங்கால எச்சங்கள் கண்டுபிடிப்பு

வேப்பனப்பள்ளி அருகே பழங்கால எச்சங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
7 Jun 2022 4:12 PM GMT
விஜயநகர கால நடுகற்கள், கற்கால கருவிகள் கண்டுபிடிப்பு

விஜயநகர கால நடுகற்கள், கற்கால கருவிகள் கண்டுபிடிப்பு

காவேரிப்பட்டணம் அருகேவிஜயநகர கால நடுகற்கள், கற்கால கருவிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
4 Jun 2022 5:34 PM GMT
2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பானை ஓடுகள் பொருட்கள் கண்டுபிடிப்பு

2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பானை ஓடுகள் பொருட்கள் கண்டுபிடிப்பு

விழுப்புரம் அருகே தென்பெண்ணை ஆற்றில் 2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பானை ஓடுகள் மற்றும் சுடுமண் பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன
25 May 2022 5:14 PM GMT