நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை கொள்முதல் விலை 10 காசுகள் உயர்வு485 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை கொள்முதல் விலை 10 காசுகள் உயர்வு485 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 4 ரூபாய் 75 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நாமக்கல்லில் நேற்று நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு...
18 Sep 2023 7:00 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 5 காசுகள் உயர்வு435 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 5 காசுகள் உயர்வு435 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 430 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு...
6 Sep 2023 7:00 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 20 காசுகள் உயர்வு420 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 20 காசுகள் உயர்வு420 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 400 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக்குழு...
4 Sep 2023 7:00 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை கொள்முதல் விலை 20 காசுகள் சரிவு4 ரூபாய் 15 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை கொள்முதல் விலை 20 காசுகள் சரிவு4 ரூபாய் 15 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் நேற்று முன்தினம் 4 ரூபாய் 35 காசுகளுக்கு முட்டை கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வந்தது. இதனிடையே நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த தேசிய முட்டை...
1 Sep 2023 7:00 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 25 காசுகள் வீழ்ச்சி420 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 25 காசுகள் வீழ்ச்சி420 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 445 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு...
22 July 2023 7:00 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை 10 காசுகள் வீழ்ச்சி520 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை 10 காசுகள் வீழ்ச்சி520 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை 10 காசுகள் வீழ்ச்சி 520 காசுகளாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது
3 July 2023 7:00 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 10 காசுகள் குறைந்தது540 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 10 காசுகள் குறைந்தது540 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 550 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில்...
30 Jun 2023 7:00 PM GMT
ஒரே வாரத்தில் முட்டை விலை 30 காசுகள் உயர்வு...!

ஒரே வாரத்தில் முட்டை விலை 30 காசுகள் உயர்வு...!

நாமக்கல் மண்டலத்தில் ஒரே வாரத்தில் முட்டை விலை 30 காசுகள் உயர்ந்து 545 காசுகளாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
19 Jun 2023 7:00 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 5 காசுகள் உயர்வு475 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 5 காசுகள் உயர்வு475 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 470 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புகுழு...
20 May 2023 7:00 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 10 காசுகள் உயர்வு425 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 10 காசுகள் உயர்வு425 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 415 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு...
3 May 2023 7:00 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 20 காசுகள் குறைந்தது545 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 20 காசுகள் குறைந்தது545 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 565 காசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த முட்டை ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டத்தில்...
20 Jan 2023 6:45 PM GMT
நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 565 காசுகளாக உயர்வுபுதிய உச்சத்தை தொட்டதால் பண்ணையாளர்கள் மகிழ்ச்சி

நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 565 காசுகளாக உயர்வுபுதிய உச்சத்தை தொட்டதால் பண்ணையாளர்கள் மகிழ்ச்சி

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை கொள்முதல் விலை 10 காசுகள் உயர்ந்து 565 காசுகள் என்கிற புதிய உச்சத்தை தொட்டு உள்ளது. இதனால் பண்ணையாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்து...
8 Jan 2023 6:45 PM GMT