கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டம்; அமைச்சர் சிவசங்கர் தொடங்கி வைத்தார்

கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டம்; அமைச்சர் சிவசங்கர் தொடங்கி வைத்தார்

கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டத்தை அமைச்சர் சிவசங்கர் தொடங்கி வைத்தார்.
15 Sep 2023 7:42 PM GMT
50 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு திட்டம்; முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்

50 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு திட்டம்; முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்

50 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு திட்டத்தை முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்
27 July 2023 8:28 PM GMT