பருத்தியில் மாவு பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?

பருத்தியில் மாவு பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?

பருத்தியில் மாவு பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து வேளாண் அதிகாரி விளக்கம் அளித்து உள்ளனர்.
24 Jun 2022 5:06 PM GMT