ஆணையம் யூகத்தின் அடிப்படையில் சொல்வதையெல்லாம் மக்கள் ஏற்கமாட்டார்கள் - சசிகலா அறிக்கை

ஆணையம் யூகத்தின் அடிப்படையில் சொல்வதையெல்லாம் மக்கள் ஏற்கமாட்டார்கள் - சசிகலா அறிக்கை

அரசியலில் இருந்து என்னை ஓரங்கட்ட வேறு வழிகளை தேர்ந்தெடுத்து இருக்கலாம் என்று சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.
18 Oct 2022 5:32 PM GMT