ஆன்மிகம் தெளிவோம்

ஆன்மிகம் தெளிவோம்

இல்லத்து பூஜை அறையில், குழல் ஊதும் கிருஷ்ணர் இருக்கும் புகைப்படத்தை வைத்து வழிபட்டுவந்தால் மகாலட்சுமி குடியிருப்பாள்.
24 May 2022 1:40 PM GMT