அரசு டாக்டர்களுக்கான சட்ட போராட்டக்குழுவினர் உண்ணாவிரதம்

அரசு டாக்டர்களுக்கான சட்ட போராட்டக்குழுவினர் உண்ணாவிரதம்

நங்கவள்ளி அருகே கல்லறையில் அரசு டாக்டர்களுக்கான சட்ட போராட்டக்குழுவினர் உண்ணாவிரதம் இருந்தனர்.
29 Jun 2022 8:06 PM GMT