தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 1,262 வழக்குகளுக்கு தீர்வு

தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 1,262 வழக்குகளுக்கு தீர்வு

தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 1,262 வழக்குகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டது.
13 Aug 2022 7:01 PM GMT
தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 2,701 வழக்குகளுக்கு தீர்வு

தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 2,701 வழக்குகளுக்கு தீர்வு

கடலூர் மாவட்டத்தில் நடந்த தேசியமக்கள் நீதிமன்றத்தில் 2,701 வழக்குகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டது.
13 Aug 2022 6:15 PM GMT
தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 1,166 வழக்குகள் ரூ.19 கோடிக்கு தீர்வு

தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 1,166 வழக்குகள் ரூ.19 கோடிக்கு தீர்வு

கரூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 1,166 வழக்குகள் ரூ.19 கோடிக்கு தீர்வு காணப்பட்டது.
26 Jun 2022 7:19 PM GMT
தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம்

தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம்

விழுப்புரத்தில் தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் நடந்தது.
26 Jun 2022 5:50 PM GMT
கடலூர் மாவட்டத்தில்  தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 3,579 வழக்குகளுக்கு தீர்வு

கடலூர் மாவட்டத்தில் தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 3,579 வழக்குகளுக்கு தீர்வு

கடலூர் மாவட்டத்தில் நடந்த தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 3,579 வழக்குகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது.
26 Jun 2022 5:01 PM GMT
அனைத்து கோர்ட்டுகளிலும்  தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம்  26-ந்தேதி நடக்கிறது

அனைத்து கோர்ட்டுகளிலும் தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் 26-ந்தேதி நடக்கிறது

தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து கோர்ட்டுகளிலும் வருகிற 26-ந்தேதி தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் நடைபெறுகிறது
11 Jun 2022 4:44 PM GMT