இந்தியா சீனா இடையே 16 ஆவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை இன்று நடக்கிறது

இந்தியா சீனா இடையே 16 ஆவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை இன்று நடக்கிறது

கிழக்கு லடாக் பிரச்சினை தொடர்பாக இந்தியா- சீனா இடையே இன்று 16-வது சுற்று பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ளது.
16 July 2022 11:54 PM GMT
இந்தியா சீனா இடையே 16 ஆவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை நாளை நடக்கிறது

இந்தியா சீனா இடையே 16 ஆவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை நாளை நடக்கிறது

கிழக்கு லடாக் பிரச்சினை தொடர்பாக இந்தியா- சீனா இடையே நாளை 16-வது சுற்று பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ளது.
15 July 2022 11:41 PM GMT
இந்தியா சீனா இடையே 16வது சுற்று பேச்சுவார்த்தை நாளை மறுநாள் நடக்கிறது

இந்தியா சீனா இடையே 16வது சுற்று பேச்சுவார்த்தை நாளை மறுநாள் நடக்கிறது

கிழக்கு லடாக் பிரச்சினை தொடர்பாக இந்தியா- சீனா இடையே நாளை மறுநாள் 16-வது சுற்று பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ளது.
14 July 2022 11:53 PM GMT