திருவொற்றியூரில் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வாயு கசிவு - மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் ஆய்வு

திருவொற்றியூரில் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வாயு கசிவு - மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் ஆய்வு

சென்னை திருவொற்றியூரில் தொழிற்சாலைகளில் ஏற்படும் வாயு கசிவை கண்டறிய காற்று மாதிரி சேகரிக்கப்பட்டது.
16 July 2022 9:15 PM GMT
மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அலுவலர்களின் பயன்பாட்டிற்கு மின் வாகனங்கள்: கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் முதல் அமைச்சர்

மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அலுவலர்களின் பயன்பாட்டிற்கு மின் வாகனங்கள்: கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் முதல் அமைச்சர்

மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அலுவலர்களின் பயன்பாட்டிற்காக 25 மின் வாகனங்களை முதல் அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.
4 Jun 2022 5:52 AM GMT