மின்சாரம் பாய்ந்து மாணவர் பலி

மின்சாரம் பாய்ந்து மாணவர் பலி

பழனி அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து மாணவர் பலியானார்.
2 May 2023 7:00 PM GMT
மின்சாரம் பாய்ந்து மாணவன் பலி

மின்சாரம் பாய்ந்து மாணவன் பலி

ஆண்டிப்பட்டி அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து மாணவர் பரிதாபமாக இறந்தார்.
14 Jan 2023 4:55 PM GMT
ஆண்டிப்பட்டி அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து மாணவர் பலி

ஆண்டிப்பட்டி அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து மாணவர் பலி

ஆண்டிப்பட்டி அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து மாணவர் பலியானார்.
21 Oct 2022 4:20 PM GMT