வட்டார அலுவலரிடம் செல்போன்களை ஒப்படைக்கும் போராட்டம் நாளை நடக்கிறது

வட்டார அலுவலரிடம் செல்போன்களை ஒப்படைக்கும் போராட்டம் நாளை நடக்கிறது

கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வட்டார அலுவலரிடம் செல்போன்களை ஒப்படைக்கும் போராட்டம் நாளை நடக்கிறது.
27 Jun 2022 6:21 PM GMT