கும்பம் - ஐப்பசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - ஐப்பசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள் 18-10-2023 முதல் 16-11-2023 வரைநட்பால் நன்மை உண்டு என்று சொல்லும் கும்ப ராசி நேயர்களே!ஐப்பசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
17 Oct 2023 6:45 PM GMT
கும்பம் - புரட்டாசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - புரட்டாசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் 18-09-2023 முதல் 17-10-2023 வரைநேர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்ளும் கும்ப ராசி நேயர்களே!புரட்டாசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
17 Sep 2023 6:45 PM GMT
கும்பம் - ஆவணி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - ஆவணி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆவணி மாத ராசி பலன்கள் 18-08-2023 முதல் 17-09-2023 வரைஎந்தப் பொறுப்பைக் கொடுத்தாலும் வெற்றிகரமாக முடிக்கும் கும்ப ராசி நேயர்களே!ஆவணி மாதக் கிரக...
17 Aug 2023 6:45 PM GMT
கும்பம் -  ஆடி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - ஆடி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆடி மாத ராசி பலன்கள் 17-07-2023 முதல் 17-08-2023 வரைஉழைப்பையே மூலதனமாக்கி செயல்படும் கும்ப ராசி நேயர்களே!ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும்...
16 July 2023 6:45 PM GMT
கும்பம் - ஆனி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - ஆனி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆனி மாத ராசி பலன்கள் 16-06-2023 முதல் 16-07-2023 வரைஉழைப்பால் உயர முடியும் என்று சொல்லும் கும்ப ராசி நேயர்களே!ஆனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
15 Jun 2023 6:45 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

வைகாசி மாத ராசி பலன்கள் 15-05-2023 முதல் 15-06-2023 வரைசெயலாற்றல் மிக்கவர்களாக விளங்கும் கும்ப ராசி நேயர்களே!வைகாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 May 2023 6:45 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சித்திரை மாத ராசி பலன்கள் 14-04-2023 முதல் 14-05-2023 வரைநட்பால் நன்மையைப் பெறமுடியும் என்று சொல்லும் கும்ப ராசி நேயர்களே!சித்திரை மாதக் கிரக நிலைகளை...
13 April 2023 6:45 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

பங்குனி மாத ராசி பலன்கள் 15-03-2023 முதல் 13-04-2023 வரைசெயலாற்றல் மிக்கவர்களாக விளங்கும் கும்ப ராசி நேயர்களே!பங்குனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 March 2023 6:45 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மாசி மாத ராசி பலன்கள் 13-02-2023 முதல் 14-03-2023 வரைபிறர் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக விளங்கும் கும்ப ராசி நேயர்களே!மாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
13 Feb 2023 5:06 AM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தை மாத ராசி பலன்கள் 15-01-2023 முதல் 12-02-2023 வரைஎதையும் யோசித்து முடிவெடுக்கும் மன நிலையைப் பெற்ற கும்ப ராசி நேயர்களே!தை மாதக் கிரக நிலைகளை...
14 Jan 2023 6:45 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மார்கழி மாத ராசி பலன்கள் 16-12-2022 முதல் 14-01-2023 வரை சேவை செய்வதைப் பெருமையாகக் கருதும் கும்ப ராசி நேயர்களே! மார்கழி மாதக் கிரக நிலைகளை...
15 Dec 2022 6:45 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கார்த்திகை மாத ராசி பலன்கள் 17-11-2022 முதல் 15-12-2022 வரை தடைகளைக் கண்டு தளராத உள்ளம் படைத்த கும்ப ராசி நேயர்களே! கார்த்திகை மாதக் கிரக நிலைகளை...
16 Nov 2022 6:45 PM GMT
  • chat