கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

வைகாசி மாத ராசி பலன்கள் 15-05-2023 முதல் 15-06-2023 வரைசெயலாற்றல் மிக்கவர்களாக விளங்கும் கும்ப ராசி நேயர்களே!வைகாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 May 2023 6:45 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சித்திரை மாத ராசி பலன்கள் 14-04-2023 முதல் 14-05-2023 வரைநட்பால் நன்மையைப் பெறமுடியும் என்று சொல்லும் கும்ப ராசி நேயர்களே!சித்திரை மாதக் கிரக நிலைகளை...
13 April 2023 6:45 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

பங்குனி மாத ராசி பலன்கள் 15-03-2023 முதல் 13-04-2023 வரைசெயலாற்றல் மிக்கவர்களாக விளங்கும் கும்ப ராசி நேயர்களே!பங்குனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 March 2023 6:45 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மாசி மாத ராசி பலன்கள் 13-02-2023 முதல் 14-03-2023 வரைபிறர் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக விளங்கும் கும்ப ராசி நேயர்களே!மாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
13 Feb 2023 5:06 AM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தை மாத ராசி பலன்கள் 15-01-2023 முதல் 12-02-2023 வரைஎதையும் யோசித்து முடிவெடுக்கும் மன நிலையைப் பெற்ற கும்ப ராசி நேயர்களே!தை மாதக் கிரக நிலைகளை...
14 Jan 2023 6:45 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மார்கழி மாத ராசி பலன்கள் 16-12-2022 முதல் 14-01-2023 வரை சேவை செய்வதைப் பெருமையாகக் கருதும் கும்ப ராசி நேயர்களே! மார்கழி மாதக் கிரக நிலைகளை...
15 Dec 2022 6:45 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கார்த்திகை மாத ராசி பலன்கள் 17-11-2022 முதல் 15-12-2022 வரை தடைகளைக் கண்டு தளராத உள்ளம் படைத்த கும்ப ராசி நேயர்களே! கார்த்திகை மாதக் கிரக நிலைகளை...
16 Nov 2022 6:45 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள் 18-10-2022 முதல் 16-11-2022 வரை உயர்நிலையை அடைய கடுமையாக உழைக்கும் கும்ப ராசி நேயர்களே! ஐப்பசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
17 Oct 2022 6:45 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் 18-09-2022 முதல் 17-10-2022 வரை எடுத்த கொள்கை மாறாமல் லட்சியத்தை நோக்கிப் பயணிக்கும் கும்ப ராசி நேயர்களே! புரட்டாசி...
17 Sep 2022 9:14 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆவணி மாத ராசி பலன்கள் 17-08-2022 முதல் 17-09-2022 வரை எந்த காரியத்திலும் யோசித்து முடிவெடுக்க வேண்டுமென்று சொல்லும் கும்ப ராசி நேயர்களே! ஆவணி மாதக்...
16 Aug 2022 1:03 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆடி மாத ராசி பலன்கள் 17-07-2022 முதல் 16-08-2022 வரை அடுத்தவர் நலனில் அதிக அக்கறை எடுத்துக் கொள்ளும் கும்ப ராசி நேயர்களே!ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை...
16 July 2022 4:46 PM GMT
கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கும்பம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆனி மாத ராசி பலன்கள் 15-06-2022 முதல் 16-07-2022 வரை கடமைகளை சரிவரச் செய்து வர வேண்டும் என்று சொல்லும் கும்ப ராசி நேயர்களே! ஆனி மாதக் கிரக...
14 Jun 2022 12:58 PM GMT