மீனம் - ஐப்பசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மீனம் - ஐப்பசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள் 18-10-2023 முதல் 16-11-2023 வரைஉழைப்பின் மூலமே உயர்வு காண இயலும் என்று சொல்லும் மீன ராசி நேயர்களே!ஐப்பசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
17 Oct 2023 6:45 PM GMT
மீனம் - புரட்டாசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மீனம் - புரட்டாசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் 18-09-2023 முதல் 17-10-2023 வரைமற்றவர்களின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக விளங்கும் மீன ராசி நேயர்களே!புரட்டாசி மாதக் கிரக...
17 Sep 2023 6:45 PM GMT
மீனம் - ஆவணி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மீனம் - ஆவணி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆவணி மாத ராசி பலன்கள் 18-08-2023 முதல் 17-09-2023 வரைநன்மை தீமைகளைப் பற்றி ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கும் மீன ராசி நேயர்களே!ஆவணி மாதக் கிரக நிலைகளை...
17 Aug 2023 6:45 PM GMT
மீனம் -  ஆடி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மீனம் - ஆடி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆடி மாத ராசி பலன்கள் 17-07-2023 முதல் 17-08-2023 வரைமனதில் பட்டதை மறைக்காமல் பேசும் மீன ராசி நேயர்களே!ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும்...
16 July 2023 6:45 PM GMT
மீனம் - ஆனி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மீனம் - ஆனி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆனி மாத ராசி பலன்கள் 16-06-2023 முதல் 16-07-2023 வரைஉதவும் குணத்தால் உள்ளத்தில் இடம் பிடிக்கும் மீன ராசி நேயர்களே!ஆனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
15 Jun 2023 6:45 PM GMT
மீனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மீனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

வைகாசி மாத ராசி பலன்கள் 15-05-2023 முதல் 15-06-2023 வரைநம்பிக்கையான நண்பர்களைப் பெற்றிருக்கும் மீன ராசி நேயர்களே!வைகாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 May 2023 6:45 PM GMT
மீனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மீனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சித்திரை மாத ராசி பலன்கள் 14-04-2023 முதல் 14-05-2023 வரைஎதிர்கால சிந்தனையிலேயே எப்பொழுதும் மூழ்கியிருக்கும் மீன ராசி நேயர்களே!சித்திரை மாதக் கிரக...
13 April 2023 6:45 PM GMT
மீனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மீனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

பங்குனி மாத ராசி பலன்கள் 15-03-2023 முதல் 13-04-2023 வரைசகிப்புத் தன்மையால் மனதை வெல்லும் மீன ராசி நேயர்களே!பங்குனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 March 2023 6:45 PM GMT
மீனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மீனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மாசி மாத ராசி பலன்கள் 13-02-2023 முதல் 14-03-2023 வரைசெய்வதை திருந்தச் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கும் மீன ராசி நேயர்களே!மாசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
13 Feb 2023 5:08 AM GMT
மீனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மீனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தை மாத ராசி பலன்கள் 15-01-2023 முதல் 12-02-2023 வரைசூழ்நிலைக்குத் தக்கவாறு குணத்தை மாற்றிக்கொள்ளும் மீன ராசி நேயர்களே!தைமாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 Jan 2023 6:45 PM GMT
மீனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மீனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மார்கழி மாத ராசி பலன்கள் 16-12-2022 முதல் 14-01-2023 வரை முயற்சி ஒன்றே வாழ்வில் முன்னேற வழி என்றுரைக்கும் மீன ராசி நேயர்களே! மார்கழி மாதக் கிரக...
15 Dec 2022 6:45 PM GMT
மீனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மீனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கார்த்திகை மாத ராசி பலன்கள் 17-11-2022 முதல் 15-12-2022 வரை நினைத்ததை அடைய நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்கும் மீன ராசி நேயர்களே! கார்த்திகை மாதக் கிரக...
16 Nov 2022 6:45 PM GMT