உறுதிமொழி ஏற்பு

உறுதிமொழி ஏற்பு

ஊட்டியில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் நேற்று சுற்றுலா பயணம் சென்றனர். முன்னதாக அவர்கள் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டினை தவிர்ப்பது குறித்து கலெக்டர் அருணா தலைமையில் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்ட போது எடுத்த படம்.
17 Oct 2023 9:30 PM GMT
மலேரியா எதிர்ப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு

மலேரியா எதிர்ப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு

காரைக்கால் நலவழித்துறையின் சார்பில் மலேரியா விழிப்புணர்வும், கொசு ஒழிப்பிற்கான உறுதிமொழியும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.
30 Jun 2023 5:12 PM GMT
தேனியில்அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க உறுதிமொழி ஏற்பு

தேனியில்அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க உறுதிமொழி ஏற்பு

தேனியில், அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
14 April 2023 6:45 PM GMT
கொத்தடிமை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தின உறுதிமொழி ஏற்பு

கொத்தடிமை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தின உறுதிமொழி ஏற்பு

கொத்தடிமை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தின உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.
9 Feb 2023 7:36 PM GMT
கொத்தடிமை தொழிலாளர் முறை ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு

கொத்தடிமை தொழிலாளர் முறை ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு

சேலம் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று கொத்தடிமை தொழிலாளர் முறை ஒழிப்பு தின உறுதிமொழி ஏற்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. கலெக்டர் கார்மேகம் தலைமை தாங்கி...
9 Feb 2023 7:30 PM GMT
தீண்டாமை ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு

தீண்டாமை ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு

தீண்டாமை ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.
30 Jan 2023 7:52 PM GMT
தீண்டாமை ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு

தீண்டாமை ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு

தீண்டாமை ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.
30 Jan 2023 7:51 PM GMT
சமூக நீதி நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு

சமூக நீதி நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு

சமூக நீதி நாள் உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.
17 Sep 2022 6:45 PM GMT
மாணவ-மாணவிகள் உறுதி மொழி ஏற்பு

மாணவ-மாணவிகள் உறுதி மொழி ஏற்பு

மாணவ-மாணவிகள் உறுதி மொழி ஏற்றுக்கொண்டனர்.
13 Aug 2022 6:40 PM GMT
மாணவ-மாணவிகள் உறுதிமொழி ஏற்பு

மாணவ-மாணவிகள் உறுதிமொழி ஏற்பு

நத்தம் என்..பி.ஆர். செவிலியர் கல்லூரியில் மாணவ-மாணவிகள் உறுதிெமாழி ஏற்றுக்கொண்டனர்.
7 Jun 2022 2:25 PM GMT
கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு நாள் உறுதி மொழி ஏற்பு

கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு நாள் உறுதி மொழி ஏற்பு

கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு நாள் உறுதி மொழி ஏற்கப்பட்டது.
20 May 2022 7:48 PM GMT