போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
30 Jun 2022 5:24 PM GMT
விழிப்புணர்வு கண்காட்சி

விழிப்புணர்வு கண்காட்சி

விழிப்புணர்வு கண்காட்சி நடந்தது.
26 Jun 2022 5:29 PM GMT
தூய்மை நகரத்திற்கான மக்கள் இயக்க விழிப்புணர்வு

தூய்மை நகரத்திற்கான மக்கள் இயக்க விழிப்புணர்வு

வெள்ளகோவில்,குண்டடம்,காங்கயத்தில் தூய்மை நகரத்திற்கான மக்கள் இயக்க விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது.
25 Jun 2022 2:26 PM GMT
பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு  விழிப்புணர்வு

பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு

பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
17 Jun 2022 3:31 PM GMT
பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு

பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு

பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
10 Jun 2022 6:15 PM GMT
தூய்மை நகரம் குறித்த விழிப்புணர்வு போட்டி

தூய்மை நகரம் குறித்த விழிப்புணர்வு போட்டி

தூய்மை நகரம் குறித்த விழிப்புணர்வு போட்டிகள் நடைபெற்றது.
8 Jun 2022 5:32 PM GMT
மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு பிரசாரம்

மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு பிரசாரம்

மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு பிரசாரம் செய்தனர்.
6 Jun 2022 6:02 PM GMT
மார்பக புற்றுநோயை கண்டறியும் சுய பரிசோதனை

மார்பக புற்றுநோயை கண்டறியும் சுய பரிசோதனை

பெண்கள் தங்கள் மார்பகங்களை மாதம் இருமுறை சுய பரிசோதனை செய்வதன் மூலம், ஏதேனும் மாறுதல்கள் அல்லது புற்றுநோய்க்கான அறிகுறிகள் இருந்தால் எளிதில் கண்டறியலாம்.
6 Jun 2022 5:30 AM GMT
சைக்கிள் பேரணியில் கலெக்டர் விழிப்புணர்வு பிரசாரம்

சைக்கிள் பேரணியில் கலெக்டர் விழிப்புணர்வு பிரசாரம்

சைக்கிள் பேரணியில் கலெக்டர் விழிப்புணர்வு பிரசாரம் செய்தார்.
5 Jun 2022 5:44 PM GMT
குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்கொடுமை தடுப்பு விழிப்புணர்வு

குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்கொடுமை தடுப்பு விழிப்புணர்வு

குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்கொடுமை தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
29 May 2022 3:05 PM GMT